Bungalows, surfers en weidevogels

Voor de IJsselmeerkust bij Makkum
bevinden zich ingepolderde zandplaten. Deze kustzone is van oudsher een ecologische
verbindingszone en bij vele vogels in trek. Een van de polders, de Makkumer Zuidwaard, is lange tijd door
de landbouw gebruikt. Sinds enige tijd is dit gebied ook door de recreant ontdekt.

TEKST
Kees Siderius
Sluit je aan bij Noorderbreedte!
Laat u informeren en inspireren over alles wat mooi, bijzonder en in ontwikkeling is in het Noorden!
vanaf €37,50