Noorderbreedte exkursie, Marneslenk in Friesland

Deze exkursie gaat door een schitterend landschap van
het westelijk deel van Friesland. De Marneslenk heeft tot
ver in de Middeleeuwen Westergo in twee delen opgesplitst.

TEKST
Peter Huig
Sluit je aan bij Noorderbreedte!
Laat u informeren en inspireren over alles wat mooi, bijzonder en in ontwikkeling is in het Noorden!
vanaf €37,50