Noorderbreedte exkursie, Duurswold

Duurswold is te typeren als een streekdorpenlandschap
op de overgang van zand naar veen. Het is
een ontgonnen laagveenlandschap met een tweetal
in de ijstijd gevormde ruggen.

TEKST
Joost Lobstein
Sluit je aan bij Noorderbreedte!
Laat u informeren en inspireren over alles wat mooi, bijzonder en in ontwikkeling is in het Noorden!
vanaf €37,50