In Waterland

ER WAS EENS, lang geleden, een Koninklijke Neus die werd
opgehaald voor een bezoekje aan Oostgroningse streken. Het
was in de tijd dat karton eigenlijk strokarton heette, er in de
aardappelmeel hoekse en waardse twisten werden
uitgevochten en iedereen vond dat de sloten en kanalen de
achteruitgang van ’t fabriek waren.

TEKST
Ton Broekhuis
Sluit je aan bij Noorderbreedte!
Laat u informeren en inspireren over alles wat mooi, bijzonder en in ontwikkeling is in het Noorden!
vanaf €37,50