Noordpeil

Noordpeil landschapsarchitekten wordt gevormd door
een maatschap van drie vrouwen: Marlies Duran, Els van
der Laan en Ollie Hof werken vanuit hun woonplaats,
respektievelijk Donderen, Harlingen en Zwolle. Het
werkoverleg vindt plaats op het kantoor in Harlingen.

TEKST
Marlies Duran
Sluit je aan bij Noorderbreedte!
Laat u informeren en inspireren over alles wat mooi, bijzonder en in ontwikkeling is in het Noorden!
vanaf €37,50