Milieubeleidsplan provincie Groningen

Op 12 december 199O hebben Provinciale Staten van Groningen
het Milieubeleidsplan provincie Groningen 1991-1994 (MBP)
vastgesteld. Het plan geeft op hoofdlijnen de richting aan van
het provinciaal natuur- en milieubeleid voor de komende jaren.
Voor het eerst is daarmee het gehele provinciale natuur- en milieubeleid
samengebracht in één plan.

TEKST
Alje van Bolhuis

[…] ik een en ander opgezocht en wat blijkt: de naam Kalkman (die ik wel kende) is een synoniem voor Engelsmanplaat. Vooral in Wierum en omgeving wordt deze oude naam nog gebruikt, vanwege de vele schelpen (=kalk) […]

[…] armoedige maar ongedwongen vertoning heen. Het eenvoudige maar prima ontbijt maakt veel goed. Deze humoristische beschrijving van het hotel is ook […]

Sluit je aan bij Noorderbreedte!
Laat u informeren en inspireren over alles wat mooi, bijzonder en in ontwikkeling is in het Noorden!
vanaf €37,50