Milieubeleidsplan provincie Groningen

Op 12 december 199O hebben Provinciale Staten van Groningen
het Milieubeleidsplan provincie Groningen 1991-1994 (MBP)
vastgesteld. Het plan geeft op hoofdlijnen de richting aan van
het provinciaal natuur- en milieubeleid voor de komende jaren.
Voor het eerst is daarmee het gehele provinciale natuur- en milieubeleid
samengebracht in één plan.

TEKST
Alje van Bolhuis
Sluit je aan bij Noorderbreedte!
Laat u informeren en inspireren over alles wat mooi, bijzonder en in ontwikkeling is in het Noorden!
vanaf €37,50