Stroomdollandschap Ruiten A

In de Groninger zuidpunt — Westerwolde — lijkt het stroomdal
van de Ruiten A eerder op een Drents dan op een Gronings
landschap. In dit reliefrijke hoevenlandschap zijn de beek-begeleidende
dekzandruggen uiterst zeldzaam en kontrasteren met
het omringende, vlakke hoogveenontginningslandschap.

TEKST
Paul Paris
Sluit je aan bij Noorderbreedte!
Laat u informeren en inspireren over alles wat mooi, bijzonder en in ontwikkeling is in het Noorden!
vanaf €37,50