Reitdiep en de Fivel

Dit jaar verschijnen er weer
een serie artikelen, die het
landschap van Noord-Nederland
belichten in tekst en in
werkelijkheid. Aan deze beschrijvingen
is een busexkursie
verbonden die het artikel in
het veld nader toelicht. De organisatie
is in handen van Perception
Edukatief. De exkursies
worden gereden met
GADO-bussen.

TEKST
Peter Huig

[…] ik een en ander opgezocht en wat blijkt: de naam Kalkman (die ik wel kende) is een synoniem voor Engelsmanplaat. Vooral in Wierum en omgeving wordt deze oude naam nog gebruikt, vanwege de vele schelpen (=kalk) […]

[…] armoedige maar ongedwongen vertoning heen. Het eenvoudige maar prima ontbijt maakt veel goed. Deze humoristische beschrijving van het hotel is ook […]

Sluit je aan bij Noorderbreedte!
Laat u informeren en inspireren over alles wat mooi, bijzonder en in ontwikkeling is in het Noorden!
vanaf €37,50