Hondshalstermeer: problematisch huwelijk tussen waterschap en Staatsbosbeheer

In 1980 werd in het kader van de ruilverkaveling Nieuw-
Scheemda 160 ha z.g. ‘marginale landbouwgrond’ tussen
Wagenborgen en Nieuwwolda onder water gezet met de bedoeling enerzijds de boezemcapaciteit van het plaatselijke
waterschap te vergroten en anderzijds een interessant natuurgebied in het, wat dat betreft schaars bedeelde Old-
ambt, te scheppen.

TEKST
Truus Vermeer

[…] ik een en ander opgezocht en wat blijkt: de naam Kalkman (die ik wel kende) is een synoniem voor Engelsmanplaat. Vooral in Wierum en omgeving wordt deze oude naam nog gebruikt, vanwege de vele schelpen (=kalk) […]

[…] armoedige maar ongedwongen vertoning heen. Het eenvoudige maar prima ontbijt maakt veel goed. Deze humoristische beschrijving van het hotel is ook […]

Sluit je aan bij Noorderbreedte!
Laat u informeren en inspireren over alles wat mooi, bijzonder en in ontwikkeling is in het Noorden!
vanaf €37,50