Nieuwe poten onder de akkerbouw

We hebben te maken met een krisis in de akkerbouw. Na de
overschotten in de zuivelsektor produceren nu ook de akkerbouwers
voedseloverschotten. De dalende prijs die ze voor hun produkten
krijgen noopt alleen maar tot een hogere produktie om
toch een redelijk inkomen te bereiken.

TEKST
Truus Vermeer

[…] ik een en ander opgezocht en wat blijkt: de naam Kalkman (die ik wel kende) is een synoniem voor Engelsmanplaat. Vooral in Wierum en omgeving wordt deze oude naam nog gebruikt, vanwege de vele schelpen (=kalk) […]

[…] armoedige maar ongedwongen vertoning heen. Het eenvoudige maar prima ontbijt maakt veel goed. Deze humoristische beschrijving van het hotel is ook […]

Sluit je aan bij Noorderbreedte!
Laat u informeren en inspireren over alles wat mooi, bijzonder en in ontwikkeling is in het Noorden!
vanaf €37,50