De waterstaat van Friesland en Groningen na de Franse tijd

Een waterschap in de moderne betekenis is een publieksrechtelijke organisatie, met andere woorden
een instelling die door een openbare macht in het leven is geroepen om zekere openbare belangen
te behartigen — aanvankelijk louter betrekking hebbend op waterkering en waterlossing —
en die daartoe van publieksrechtelijke bevoegdheden (keur- en schouwbevoegdheid, omslagheffing
etc.) is voorzien.

TEKST
Meindert Schroor

[…] ik een en ander opgezocht en wat blijkt: de naam Kalkman (die ik wel kende) is een synoniem voor Engelsmanplaat. Vooral in Wierum en omgeving wordt deze oude naam nog gebruikt, vanwege de vele schelpen (=kalk) […]

[…] armoedige maar ongedwongen vertoning heen. Het eenvoudige maar prima ontbijt maakt veel goed. Deze humoristische beschrijving van het hotel is ook […]

Sluit je aan bij Noorderbreedte!
Laat u informeren en inspireren over alles wat mooi, bijzonder en in ontwikkeling is in het Noorden!
vanaf €37,50