‘Dat het wenselijk is regelen te stellen ter voorkoming van luchtverontreiniging’

‘Wij JULIANA, enz. Allen die deze zullen zien of horen lezen,
saluut! doen te weten: Alzo Wij in overweging genomen hebben
dat het wenselijk is regelen te stellen in het belang van het voorkomen of beperken van luchtverontreiniging; Zo is het, enz. . . .’
‘Art. 1. “Voor de toepassing van het bij of krachtens deze wet bepaalde
wordt verstaan onder: luchtverontreiniging…

TEKST
Kees Siderius
Dit artikel is beschikbaar als PDF Document

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *

Sluit je aan bij Noorderbreedte!
Laat u informeren en inspireren over alles wat mooi, bijzonder en in ontwikkeling is in het Noorden!
€42,50