De Alde Feanen, van behoud tot ontwikkeling

De Alde Feanen/Princehof – het bekende natuurgebied rondom Earnewald – gelegen tussen Grou,Warten, Oudega en De Veenhoop, mocht zich ten tijde van de oprichting van It Fryske Gea al in een landelijke bekendheid verheugen.

TEKST
Ultsje G. Hosper

[…] ik een en ander opgezocht en wat blijkt: de naam Kalkman (die ik wel kende) is een synoniem voor Engelsmanplaat. Vooral in Wierum en omgeving wordt deze oude naam nog gebruikt, vanwege de vele schelpen (=kalk) […]

[…] armoedige maar ongedwongen vertoning heen. Het eenvoudige maar prima ontbijt maakt veel goed. Deze humoristische beschrijving van het hotel is ook […]

Sluit je aan bij Noorderbreedte!
Laat u informeren en inspireren over alles wat mooi, bijzonder en in ontwikkeling is in het Noorden!
vanaf €37,50