DE FRIESE IJSSELMEERKUST

Tussen de Afsluitdijk en Lemmer liggen voor de kust een reeks ondiepten en voormalige zandbanken met grote natuurwetenschappelijke kwaliteiten. Van noord naar zuid zijn de Makkumerwaarden, De Workumerwaard, de bocht van Molkwerum, de Mokkebank en Steile Bank bij It Fryske Gea in beheer.

TEKST
Jan J. de Boer
Sluit je aan bij Noorderbreedte!
Laat u informeren en inspireren over alles wat mooi, bijzonder en in ontwikkeling is in het Noorden!
vanaf €37,50