Houtwallenlandschap Anloërdiepje

Het Anloërdiepje is een van de kleinere waterlopen binnen het stroomgebied van De Drentse Aa. De oorspronkelijk als
erfbeplanting aangelegde houtwallen zijn niet alleen
historisch-landschappelijk belangrijk, maar vormen
een waardevolle biotoop voor minder algemeen voorko-
mende planten en dieren.

TEKST
bwhontwerpers
Sluit je aan bij Noorderbreedte!
Laat u informeren en inspireren over alles wat mooi, bijzonder en in ontwikkeling is in het Noorden!
vanaf €37,50