EEN FRIES KANAALPLAN UIT DE NEGENTIENDE EEUW

‘De belangen van de landbouw en scheepvaart beide (de hoofdfactoren van Frieslands bestaan), dulden
geene meren, geene banden meer…’
Met deze woorden eindigde een in 1874 verschenen brochure,
geschreven door het Friese Statenlid Age Buma, die
deze krachtige toonzetting meegaf aan een ambitieus
kanalenplan.

TEKST
Meindert Schroor

[…] ik een en ander opgezocht en wat blijkt: de naam Kalkman (die ik wel kende) is een synoniem voor Engelsmanplaat. Vooral in Wierum en omgeving wordt deze oude naam nog gebruikt, vanwege de vele schelpen (=kalk) […]

[…] armoedige maar ongedwongen vertoning heen. Het eenvoudige maar prima ontbijt maakt veel goed. Deze humoristische beschrijving van het hotel is ook […]

Sluit je aan bij Noorderbreedte!
Laat u informeren en inspireren over alles wat mooi, bijzonder en in ontwikkeling is in het Noorden!
vanaf €37,50