MILIEU, RUIMTE EN GROEN

Ruimte, fysiek milieu en omgeving zijn geen identieke begrippen maar hebben
veel gemeenschappelijk. Overheden trachten via uitvoering van milieubeleid en
ruimtelijk beleid, veelal op verschillende wijze, invloed uit te oefenen op soms dezelfde
maatschappelijke aktiviteiten, die op hun beurt invloed uitoefenen op ruimte en fysiek milieu. Dit gebeurt beide met het doel: het bevorderen van de ekologische inpasbaarheid van het menselijk handelen. Natuur en landschap worden vaker bij ruimtelijk beleid meegenomen dan bij milieu(hygiëne)beleid.

TEKST
bwhontwerpers

[…] ik een en ander opgezocht en wat blijkt: de naam Kalkman (die ik wel kende) is een synoniem voor Engelsmanplaat. Vooral in Wierum en omgeving wordt deze oude naam nog gebruikt, vanwege de vele schelpen (=kalk) […]

[…] armoedige maar ongedwongen vertoning heen. Het eenvoudige maar prima ontbijt maakt veel goed. Deze humoristische beschrijving van het hotel is ook […]

Sluit je aan bij Noorderbreedte!
Laat u informeren en inspireren over alles wat mooi, bijzonder en in ontwikkeling is in het Noorden!
vanaf €37,50