MILIEU, RUIMTE EN GROEN

Ruimte, fysiek milieu en omgeving zijn geen identieke begrippen maar hebben
veel gemeenschappelijk. Overheden trachten via uitvoering van milieubeleid en
ruimtelijk beleid, veelal op verschillende wijze, invloed uit te oefenen op soms dezelfde
maatschappelijke aktiviteiten, die op hun beurt invloed uitoefenen op ruimte en fysiek milieu. Dit gebeurt beide met het doel: het bevorderen van de ekologische inpasbaarheid van het menselijk handelen. Natuur en landschap worden vaker bij ruimtelijk beleid meegenomen dan bij milieu(hygiëne)beleid.

TEKST
bwhontwerpers
Dit artikel is beschikbaar als PDF Document

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *

Sluit je aan bij Noorderbreedte!
Laat u informeren en inspireren over alles wat mooi, bijzonder en in ontwikkeling is in het Noorden!
€42,50