INVESTEREN IN HET GRONINGSE MILIEU

In de nota ‘Investeren in natuur, milieu en landschap’ geeft de Milieufederatie
Groningen, mede naar aanleiding van opmerkingen van andere in deze
provincie werkzame milieuorganisaties, aan hoeveel financiën additioneel in
natuur en milieu moeten worden gestoken. Additioneel, omdat zij ervan uitgaan
dat de huidige inspanning voortduurt

TEKST
Dick van der Meijden

[…] ik een en ander opgezocht en wat blijkt: de naam Kalkman (die ik wel kende) is een synoniem voor Engelsmanplaat. Vooral in Wierum en omgeving wordt deze oude naam nog gebruikt, vanwege de vele schelpen (=kalk) […]

[…] armoedige maar ongedwongen vertoning heen. Het eenvoudige maar prima ontbijt maakt veel goed. Deze humoristische beschrijving van het hotel is ook […]

Sluit je aan bij Noorderbreedte!
Laat u informeren en inspireren over alles wat mooi, bijzonder en in ontwikkeling is in het Noorden!
vanaf €37,50