BODEMBESCHERMING EN SANERING

Vele stoffen en het gebruik
daarvan kunnen een
bedreiging vormen voor
de bodem. Bijvoorbeeld
aktiviteiten waarbij klein
chemisch afval vrij komt,
gebruik van
bestrijdingsmiddelen,
opslag van olie, transport
van gevaarlijke stoffen,
lozing van verontreinigd
afvalwater, al dan niet
via het riool, en gladheidsbestrijding.

TEKST
bwhontwerpers

[…] ik een en ander opgezocht en wat blijkt: de naam Kalkman (die ik wel kende) is een synoniem voor Engelsmanplaat. Vooral in Wierum en omgeving wordt deze oude naam nog gebruikt, vanwege de vele schelpen (=kalk) […]

[…] armoedige maar ongedwongen vertoning heen. Het eenvoudige maar prima ontbijt maakt veel goed. Deze humoristische beschrijving van het hotel is ook […]

Sluit je aan bij Noorderbreedte!
Laat u informeren en inspireren over alles wat mooi, bijzonder en in ontwikkeling is in het Noorden!
vanaf €37,50