IN VOGELVLUCHT ELECTRA’S BOEZEMGEMAAL DE WATERWOLF

Met de bouw van het gemaal de Waterwolf kwam een betere ontwatering van westelijk Groningen via het Reitdiep tot stand. Het thans 70 jaar oude gemaal is niet alleen in waterstaatkundig, maar ook in landschappelijk en architektonisch opzicht een karakteristiek bouwwerk.

TEKST
Paul Paris

[…] ik een en ander opgezocht en wat blijkt: de naam Kalkman (die ik wel kende) is een synoniem voor Engelsmanplaat. Vooral in Wierum en omgeving wordt deze oude naam nog gebruikt, vanwege de vele schelpen (=kalk) […]

[…] armoedige maar ongedwongen vertoning heen. Het eenvoudige maar prima ontbijt maakt veel goed. Deze humoristische beschrijving van het hotel is ook […]

Sluit je aan bij Noorderbreedte!
Laat u informeren en inspireren over alles wat mooi, bijzonder en in ontwikkeling is in het Noorden!
vanaf €37,50