DROOGMAKERIJEN IN FRIESLAND (1600-1800)

In de Friese media duiken de laatste tijd steeds vaker plannen op om — gelet op de overproduktie in de landbouw — uit rekreatief oogpunt deze voormalige meren weer onder water te zetten. Waren aanvankelijk de Makkumer-, Parregaaster en Workumer Meerpolders uit het laatste kwart van de negentiende eeuw ‘in the picture’; op 18 maart jongstleden kondigde de gemeente Leeuwarden een planvoorstel aan om de Wargaaster en Hempensermeren maar weer onder water te zetten.

TEKST
Meindert Schroor

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *

Sluit je aan bij Noorderbreedte!
Laat u informeren en inspireren over alles wat mooi, bijzonder en in ontwikkeling is in het Noorden!
vanaf €37,50