LANDSCHAPSSTRUKTUURSCHETS DRENTE

De Landschapsstruktuurschets Drente is in eerste opzet samengesteld als bouwsteen voor het nieuwe streekplan op verzoek van het Provinciaal Bestuur.
Dit deelrapport Landschapsbouw werd in 1986 opgesteld door het
konsulentschap Bos- en Landschapsbouw. Later werd deze nota in overleg met
de provinciale werkgroep, die belast is met het samenstellen van het streekplan,
bijgewerkt als een afzonderlijke studie van het konsulentschap Bos- en
Landschapsbouw tot het rapport ‘Landschapsstructuurschets Drente’.

TEKST
Harry Berg

[…] ik een en ander opgezocht en wat blijkt: de naam Kalkman (die ik wel kende) is een synoniem voor Engelsmanplaat. Vooral in Wierum en omgeving wordt deze oude naam nog gebruikt, vanwege de vele schelpen (=kalk) […]

[…] armoedige maar ongedwongen vertoning heen. Het eenvoudige maar prima ontbijt maakt veel goed. Deze humoristische beschrijving van het hotel is ook […]

Sluit je aan bij Noorderbreedte!
Laat u informeren en inspireren over alles wat mooi, bijzonder en in ontwikkeling is in het Noorden!
vanaf €37,50