Het Katlijker Schar

In het agrarisch landschap van het Tjongerdal ligt het
Katlijker Schar als een smalle strook natuurterrein ingeklemd
tussen de weilanden. Dit natuurgebied ligt op de
overgang van de hogere zandgronden naar het lager
gelegen beekdal.

TEKST
Paul Paris
Sluit je aan bij Noorderbreedte!
Laat u informeren en inspireren over alles wat mooi, bijzonder en in ontwikkeling is in het Noorden!
vanaf €37,50