Scheepvaartverkeer in Noord-Nederland

Het Noord-Nederlandse vaarwegennet is onmisbaar
in het goederentransport en zal een belangrijke rol
kunnen spelen in het stabiliseren c.q. terugdringen
van de milieubelasting c.q. het ruimtebeslag door het
wegverkeer.

TEKST
E. van Hijum
Dit artikel is beschikbaar als PDF Document

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *

Sluit je aan bij Noorderbreedte!
Laat u informeren en inspireren over alles wat mooi, bijzonder en in ontwikkeling is in het Noorden!
€42,50