Westerwolde, een perifere streek in kaart

In 1783 verscheen er een reeks
kaarten, getiteld ‘Figuratieve
kaarten van het frontier van
Wedde en het Westerwoldinger
Land’. Deze gedetailleerde
kaarten (schaal 1:19.200)
verschaffen ons een fraai beeld
van de grenzen en de landschappelijke
opbouw van dit
grensgebied in een perifeer gewest.

TEKST
Jan Meijering
Sluit je aan bij Noorderbreedte!
Laat u informeren en inspireren over alles wat mooi, bijzonder en in ontwikkeling is in het Noorden!
vanaf €37,50