Het Hogewiersterveld

Via de ruilverkaveling Wonseradeel-
Noord heeft Staatsbosbeheer
onlangs het Hogewiersterveld
aangekocht. Het gaat
om een natuurgebied gelegen
op de grens van de gemeenten
Wonseradeel en Harlingen,
aan weerszijden van de Kims
werderweg, de provinciale weg
tussen Harlingen en Kimswerd.

TEKST
Johan van der Wal

[…] ik een en ander opgezocht en wat blijkt: de naam Kalkman (die ik wel kende) is een synoniem voor Engelsmanplaat. Vooral in Wierum en omgeving wordt deze oude naam nog gebruikt, vanwege de vele schelpen (=kalk) […]

[…] armoedige maar ongedwongen vertoning heen. Het eenvoudige maar prima ontbijt maakt veel goed. Deze humoristische beschrijving van het hotel is ook […]

Sluit je aan bij Noorderbreedte!
Laat u informeren en inspireren over alles wat mooi, bijzonder en in ontwikkeling is in het Noorden!
vanaf €37,50