Het Hogewiersterveld

Via de ruilverkaveling Wonseradeel-
Noord heeft Staatsbosbeheer
onlangs het Hogewiersterveld
aangekocht. Het gaat
om een natuurgebied gelegen
op de grens van de gemeenten
Wonseradeel en Harlingen,
aan weerszijden van de Kims
werderweg, de provinciale weg
tussen Harlingen en Kimswerd.

TEKST
Johan van der Wal
Sluit je aan bij Noorderbreedte!
Laat u informeren en inspireren over alles wat mooi, bijzonder en in ontwikkeling is in het Noorden!
vanaf €37,50