Boerderijverplaatsing is vaak onnodig

Bijna bij elke ruilverkaveling treffen we voorstellen aan om
boerderijen te verplaatsen. Boerderijverplaatsing zou de
verkaveling vergemakkelijken omdat de overblijvende bedrijven
daardoor meer grond bij hun bedrijfsgebouwen toegewezen
zouden kunnen krijgen. De verplaatsers op hun beurt krijgen
een plek aangewezen die, qua bebouwing, nog betrekkelijk leeg is.

TEKST
Klaas Voetberg

[…] ik een en ander opgezocht en wat blijkt: de naam Kalkman (die ik wel kende) is een synoniem voor Engelsmanplaat. Vooral in Wierum en omgeving wordt deze oude naam nog gebruikt, vanwege de vele schelpen (=kalk) […]

[…] armoedige maar ongedwongen vertoning heen. Het eenvoudige maar prima ontbijt maakt veel goed. Deze humoristische beschrijving van het hotel is ook […]

Sluit je aan bij Noorderbreedte!
Laat u informeren en inspireren over alles wat mooi, bijzonder en in ontwikkeling is in het Noorden!
vanaf €37,50