North Refinery, struikelblok voor de overheid

Het chemisch afval verwerkend bedrijf North Refinery te Delfzijl kan zo langzamerhand
worden beschouwd als voorbeeld van het onbetrouwbare beleid van het ministerie van Volkshuisvesting,
Ruimtelijke Ordening en Milieubeleid (VROM) op het terrein van de verwerking
van chemisch afval. Is in Noorderbreedte 1986-4 de stand van zaken bij het bedrijf zelf aan
de orde geweest, nu zal de rol van VROM nader worden belicht.

TEKST
Carla Alma
Sluit je aan bij Noorderbreedte!
Laat u informeren en inspireren over alles wat mooi, bijzonder en in ontwikkeling is in het Noorden!
vanaf €37,50