De Zwadde, historisch grenswatertje bedreigd

Wie het vorig jaar door Noorderbreedte
uitgegeven boek ‘Rivieren
van Noord-Nederland’
kent, zal daarin vergeefs zoeken
naar de Zwadde. Een water
dat er wèl in voorkomt, is de
Zwette, geen rivier maar een
kanaal.

TEKST
Johan van der Wal
Sluit je aan bij Noorderbreedte!
Laat u informeren en inspireren over alles wat mooi, bijzonder en in ontwikkeling is in het Noorden!
vanaf €37,50