Kleinschalige rekreatie

Zowel in de meeste publikaties als in het normale
spraakgebruik worden de termen rekreatie en toerisme
in een adem genoemd zonder verder stil te
staan bij het verschil in inhoud.

TEKST
Ton Herfkens
Sluit je aan bij Noorderbreedte!
Laat u informeren en inspireren over alles wat mooi, bijzonder en in ontwikkeling is in het Noorden!
vanaf €37,50