Kleinschalige rekreatie en de natuurbescherming

Wat is de visie van de natuurbescherming op het
fenomeen kleinschalige rekreatie?

TEKST
Frans Bouwers
Sluit je aan bij Noorderbreedte!
Laat u informeren en inspireren over alles wat mooi, bijzonder en in ontwikkeling is in het Noorden!
vanaf €37,50