Kleinschalige rekreatie: bedreigd of bedreigend?

Zoals ook elders in dit nummer reeds duidelijk is
geworden, beschouwt de natuurbeschermer de
‘kleinschalige rekreant’ vaak als bedreigend.

TEKST
Frans Bouwers
Sluit je aan bij Noorderbreedte!
Laat u informeren en inspireren over alles wat mooi, bijzonder en in ontwikkeling is in het Noorden!
vanaf €37,50