Bed en Brochje: a special way of life

Zo’n 10 jaar geleden werd door de Bond van Plattelandsvrouwen
in Friesland in samenwerking met
de VW Friesland de aktie ‘bêd en brochje’ (logies
met ontbijt) opgezet.

TEKST
Marja van Veen
Sluit je aan bij Noorderbreedte!
Laat u informeren en inspireren over alles wat mooi, bijzonder en in ontwikkeling is in het Noorden!
vanaf €37,50