Tussen Dokkum en Birdaard

Het kaartfragment brengt in beeld delen van de
voormalige grietenijen (thans gemeenten) West-
Dongeradeel, Oostdongeradeel, Fenverderadeel
en Dantumadeel (bezuiden Dokkum).

TEKST
bwhontwerpers

[…] ik een en ander opgezocht en wat blijkt: de naam Kalkman (die ik wel kende) is een synoniem voor Engelsmanplaat. Vooral in Wierum en omgeving wordt deze oude naam nog gebruikt, vanwege de vele schelpen (=kalk) […]

[…] armoedige maar ongedwongen vertoning heen. Het eenvoudige maar prima ontbijt maakt veel goed. Deze humoristische beschrijving van het hotel is ook […]

Sluit je aan bij Noorderbreedte!
Laat u informeren en inspireren over alles wat mooi, bijzonder en in ontwikkeling is in het Noorden!
vanaf €37,50