Tussen Dokkum en Birdaard

Het kaartfragment brengt in beeld delen van de
voormalige grietenijen (thans gemeenten) West-
Dongeradeel, Oostdongeradeel, Fenverderadeel
en Dantumadeel (bezuiden Dokkum).

TEKST
bwhontwerpers
Sluit je aan bij Noorderbreedte!
Laat u informeren en inspireren over alles wat mooi, bijzonder en in ontwikkeling is in het Noorden!
vanaf €37,50