De Friese boer houdt het groen

De ontwikkelingen in de moderne landbouw
zijn wellicht gunstig voor onze nationale
ekonomie, niet vergeten dient te
worden dat er ook negatieve kanten aan
die ontwikkelingen zitten, onder andere
voor het milieu.

TEKST
Thom Dieles
Sluit je aan bij Noorderbreedte!
Laat u informeren en inspireren over alles wat mooi, bijzonder en in ontwikkeling is in het Noorden!
vanaf €37,50