De Eems heeft het zwaar te verduren

Het Eems-Dollard estuarium, één van de
laatste brakwatergetijdegebieden in
West-Europa en een zeer belangrijk onderdeel
van de Waddenzee, staat altijd
onder hevige druk:

TEKST
Carla Alma
Sluit je aan bij Noorderbreedte!
Laat u informeren en inspireren over alles wat mooi, bijzonder en in ontwikkeling is in het Noorden!
vanaf €37,50