Total-energy in dienst van het zuiveringsschap Drente

Sinds zeer lange tijd is het bekend dat er
bij vergisting van organisch materiaal
een brandbaar gas kan vrijkomen.

TEKST
Herman Letteboer
Sluit je aan bij Noorderbreedte!
Laat u informeren en inspireren over alles wat mooi, bijzonder en in ontwikkeling is in het Noorden!
vanaf €37,50