Energie in de huishoudelijke omgeving

Wanneer de gebruikers van energie in
het Noorden des lands worden ingedeeld
in kategorieën, dan blijkt dat de woningen
een groot deel van het gebruik voor
hun rekening nemen.

TEKST
Johart Koops
Sluit je aan bij Noorderbreedte!
Laat u informeren en inspireren over alles wat mooi, bijzonder en in ontwikkeling is in het Noorden!
vanaf €37,50