Atoomafval onder en boven de grond

AI tien jaar lang verschijnen er rapporten
waarin staat dat het atoomafval veilig
kan worden opgeslagen.

TEKST
Herman Damveld
Sluit je aan bij Noorderbreedte!
Laat u informeren en inspireren over alles wat mooi, bijzonder en in ontwikkeling is in het Noorden!
vanaf €37,50