Monumentenzorg en natuur en landschapbehoud in Noord-Nederland

In dit artikel een verkenning van het
grensgebied tussen monumentenzorg en
het natuur- en landschapsbehoud, en de
rol daarin van de archeologie.

TEKST
H. T. Waterbolk
Sluit je aan bij Noorderbreedte!
Laat u informeren en inspireren over alles wat mooi, bijzonder en in ontwikkeling is in het Noorden!
vanaf €37,50