Vergiftigen en afschieten van roofvogels

Overal in Nederland liep in het begin van
de zestiger jaren de stand van roofvogels
sterk terug. Dit was ook in het noorden
het geval.

TEKST
Hans Esselink
Sluit je aan bij Noorderbreedte!
Laat u informeren en inspireren over alles wat mooi, bijzonder en in ontwikkeling is in het Noorden!
vanaf €37,50