Afvalwater moet niet in Eems-dollard estuarium geloosd worden

Bioloog Franciscus Colijn van de RU
Groningen is in december 1983 gepromoveerd
op een studie over de primaire produktie
in het Eems-Doilard estuarium.

TEKST
Jan Abrahamse
Sluit je aan bij Noorderbreedte!
Laat u informeren en inspireren over alles wat mooi, bijzonder en in ontwikkeling is in het Noorden!
vanaf €37,50