Verwerking huishoudelijk afval

Onderstaande informatie is verkregen uit
de drie door de Kroon goedgekeurde provinciale
afvalstoffenplannen voor huishoudelijk
afval, g-of huisvuil en bedrijfsafvalstoffen
die tezamen met huishoudelijke afvalstoffen
kunnen worden verwerkt.

TEKST
Jan Stellema
Sluit je aan bij Noorderbreedte!
Laat u informeren en inspireren over alles wat mooi, bijzonder en in ontwikkeling is in het Noorden!
vanaf €37,50