Tijdelijke opslagplaatsen voor verontreinigde grond

In het kader van de thans op gang gekomen bodemsanering
zal op veel plaatsen verontreinigde
grond moeten worden afgegraven.

TEKST
Jan Stellema
Sluit je aan bij Noorderbreedte!
Laat u informeren en inspireren over alles wat mooi, bijzonder en in ontwikkeling is in het Noorden!
vanaf €37,50