Rijden met gif

In deze gifatlas van Drente staan 147 lokaties
waar gif gestort is. De twee grootste (klandestiene)
vervuilers in Drente zijn Scado en de NAM.
Maar wie doen het eigenlijke werk?

TEKST
Jan Abrahamse
Sluit je aan bij Noorderbreedte!
Laat u informeren en inspireren over alles wat mooi, bijzonder en in ontwikkeling is in het Noorden!
vanaf €37,50