Gezichtsverlies voor de kop van Drente?

Voor de gemeenten Roden en Norg (ca
12.700 ha), het westelijke deel van het Noordenveld,
is de provincie Drente begonnen
met de voorbereidende procedure voor herinrichting
cq. ruilverkaveling.

TEKST
Coen Reijntjes
Sluit je aan bij Noorderbreedte!
Laat u informeren en inspireren over alles wat mooi, bijzonder en in ontwikkeling is in het Noorden!
vanaf €37,50