Er balsten eens korhoenders in Groningen

‘De korhoan baaltste up ’t waarme zaand van
de tangn’, aldus een verrassende toelichting bij
het woord ‘baaisten’ in het Nieuw Groninger
Woordenboek van K. ter Laan. Baltsende
korhoenders in Groningen? Jazeker!

TEKST
Marry van Klinken
Sluit je aan bij Noorderbreedte!
Laat u informeren en inspireren over alles wat mooi, bijzonder en in ontwikkeling is in het Noorden!
vanaf €37,50