De stortplaatsen van chemisch afval in Drente

De inventarisatie van de chemische gifbelten in Drente heeft 6 maanden geduurd. Er zijn in
totaal 147 stortplaatsen gelokaliseerd. Van een groot aantal is monsters genomen die vervolgens
geanalyseerd zijn.

TEKST
Cobie Ensink
Sluit je aan bij Noorderbreedte!
Laat u informeren en inspireren over alles wat mooi, bijzonder en in ontwikkeling is in het Noorden!
vanaf €37,50