Burgers en chemisch afval

In dit artikel wordt betoogd dat de burger zowel
individueel als kollektief een bijdrage kan leveren
aan de oplossing van genoemde problematiek:
individueel door zich in de eerste plaats als
kritisch konsument op te stellen: kritisch kopen
is afval beperken.

TEKST
Klaas van den Berg
Sluit je aan bij Noorderbreedte!
Laat u informeren en inspireren over alles wat mooi, bijzonder en in ontwikkeling is in het Noorden!
vanaf €37,50