Fietstocht Eelde,Winde, Bunne

In dit stukje Drente wordt het landschap
en ook het ontstaan van het bewoningspatroon,
gekenmerkt door een
afwisseling van laagten met beken en beekjes,
en hoger liggende zandruggen.

TEKST
Jan Tuttel
Sluit je aan bij Noorderbreedte!
Laat u informeren en inspireren over alles wat mooi, bijzonder en in ontwikkeling is in het Noorden!
vanaf €37,50